Category Archives: Проф. д-р Иван Димитров

Мрежата, пълна с едри риби …

„Мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три” (Йоан 21:11) Сред евангелските повествования за явяванията на възкръсналия Господ Иисус Христос на учениците Му в четирийсетдневния период от Възкресението до Възнесението има и един разказ за чудесен улов … Continue reading

Posted in Проф. д-р Иван Димитров | Leave a comment