Автобиография

Anna_MarinovaАнна Ангелова Маринова е родена на 20. 12. 1972 в гр. София. Висшето си образование завършва през 1998 г. в Богословския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Дипломната ѝ работа е на тема „Книга на св. прор. Захария (исагогически анализ, месиански аспект). От 1998 г. до 2001 г. пее в хора на храм „Св. Троица“, ж. к. „Разданика в София“, а до 2004 г. изнася библейски беседи. През 2001 г. е приета за редовен докторант по Свещено Писание на Стария Завет.

От юни 2002 до април 2003 е на специализация в Старокатолико-Евангелския факултет на Университета в гр. Берн, Швейцария. Приета е щатен асистент по Библеистика през 2004 г, а през 2010 г. защитава докторат по Богословие на тема „Сърцето (leb, lebab) като център на рационален, емоционален и духовен живот в Стария Завет“.

Неколкократно е стипендиант на Института за изучаване на източните църкви в гр. Регенсбург, Германия, където прави библиотечни изследвания. През номеври 2012 г. изнася гостенски лекции по програма ERASMUS в Университета Фридрих Шилер в гр. Йена, Германия. Интересите ѝ са в областта на Библейското богословие и на Тълкуването на Свещеното Писание на Стария и Новия Завет.

Пишете ми

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s