Раждането на Имануел (тълкуване на Ис. 7:10-16)

Текстът на Ис. 7:10-16 е един от най-тълкуваните старозаветни текстове. Това се дължи на факта, че раждането на Имануел, освен исторически смисъл, има  пророчески, месиански. Така в исторически смисъл раждането на младенеца Имануел се отнася до времето на Сиро-Ефремската война, а в месиански: до раждането на Господ Иисус Христос във Витлеем.

Раждането на Имануел (тълкуване на Ис. 7:10-16)

This entry was posted in Публикации - Анна Маринова. Bookmark the permalink.

2 Responses to Раждането на Имануел (тълкуване на Ис. 7:10-16)

  1. Радослав Йовчев says:

    Да се въздържа… не мога: браво, Ани! 🙂

Пишете ми

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s