Лекции на проф. Кристоф Домен

Моисей Цикъл лекции на проф. Кристоф Домен, преподавател по Стар Завет в Университета в гр. Регенсбург, Германия, ще се проведе на 28. 05. от 12 ч. и на 31. 05. от 09 ч. в аулата на Богословския факултет на пл. “Света Неделя” 19. Темата на лекциите на проф. Домен е “Божието присъствие и близост. Средоточието на богословието на книга Изход (Изх. 19-40 гл.)”.

Ще има осигурен превод от немски език, както и възможност за дискусия в края на лекциите.

This entry was posted in Важни събития. Bookmark the permalink.

Пишете ми

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s