Най-прекрасният от човешките синове (Тълкуване на Пс. 45/44)

В древност всички сфери на живота са свързани с религията. Последната не е някаква част от човешкото ежедневие, а самото това ежедневие. Според Свещеното Писание няма някакво строго определено време, което човек трябва да отдаде на Бога, макар че, самопонятно, има време за богослужение. Библейската представа е че целият живот на човека би трябвало е богослужение, затова, не е за учудване, че едно, от наша гледна точка, светско събитие, като сватбата, е повод за написването на един невероятно красив (в оригиналния библ. евр. език) като език и представи псалом – Псалом 45/44.

Най-прекрасният от човешките синове (Тълкуване на Пс. 45/44)

This entry was posted in Публикации - Анна Маринова. Bookmark the permalink.

Пишете ми

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s