Понятието “слово Божие” в Стария Завет

В Свещеното Писание под “слово Божие” се разбират различни неща. На Вашето внимание предлагам поглед върху многопластовото понятие “Божие слово”.

Понятието “слово Божие” в Стария Завет

This entry was posted in Публикации - Анна Маринова. Bookmark the permalink.

Пишете ми

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s