Търсенето на живия Бог с цяло сърце (Втор. 6:4-5)

Сърцето в Стария ЗаветТърсенето на живия Бог с цяло сърце (Втор. 6:4-5) е единственият отговор, който дължим на Бога, но не заради придобиване на каквото и да било благо, а заради Самия Него. Бог, Който ни е извикал от утробата на майките ни, ни кани да пребъдем с Него вечно. И ако чуем гласа Му, то Той идва при нас и се среща с нас (Откр. 3:20). Тази среща на Бога с човека е съкровена и неизказана. Тя се състои постоянно в сърцето на човека, което, приемайки Бога, става брачен чертог. В този чертог, в най-чиста любов пребъдват Бог и човек – неслитно и неразделно. В началото на моите търсения относно значението на антропологичното понятие “сърце” не знаех, къде ще ме отведе моето търсене.

Не зная как съм се справила с изясняването на понятието “сърце” в Свещеното Писание на Стария Завет, но благодаря на Бога за това, което осъзнах; а именно, че целта и смисълът на моя живот е да изпълня Божиите слова, изразени чрез словата на бащата в книга “Притчи на Соломон”: “Сине мой, дай сърцето си на мене и очите ти нека желаят моите пътища” (Притч. 23:26). Пожелавам си да бъда малко полезна на моите читатели по пътя им на отдаването на сърцата им на Бога.

This entry was posted in Публикации - Анна Маринова. Bookmark the permalink.

2 Responses to Търсенето на живия Бог с цяло сърце (Втор. 6:4-5)

  1. Rayna says:

    Ани, поздравления за книгата. Очакваме още много други от теб. Наистина е чудесно да четем за сърцето това, което си написала за него.

    • amarinova says:

      Благодаря ти, мила Рени! Амин, дай Боже да има и други! Сега е на път един сборник от малки студии с обща линия :), надявам се до лятото да види бял свят.

Пишете ми

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s