Някои основания за изучаване на Свещеното Писание в неделните училища

Отностно характера на Свещеното Писание и необходимостта от неговото постоянно изучаване с цел оделотворяването му, бих казала, позволявайки си да заимствам израза в Послание до евреите (1:1),  че това много пъти и по много начини, е разяснявано както от  светите отци, така и от повечето библеисти.  Затова и аз тук няма да привеждам такива мнения защото ако го бих сторила, струва ми се че и цял свят не би побрал написаните книги (по израза на св. ев. Йоан – Йн. 21:25). Аз ще се постарая да укажа на някои основания за  актуалността на Свещеното Писание, от тук за неговото  познаване като текст днес и за необходимостта от неговото преподаване в неделните училища (катехизически и просветни).

Някои основания за изучаване на Свещеното Писание в неделните училища

This entry was posted in Публикации - Анна Маринова. Bookmark the permalink.

Пишете ми

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s