Бог като извор на живот в Стария Завет

В Свещеното Писание на Стария Завет Бог се разкрива и описва по различни начини, защото Той е неизказан и не може да бъде сравнен с никого другиго. Сам Бог представя така Себе си и изказва това с думите: „Аз съм Бог и няма друг Бог, и няма друг като Мене” (Ис. 46:9). Разбира се, снизхождайки, Бог Сам разкрива Себе си много пъти и по много начини (срв. Евр. 1:1), а от друга страна библейските писатели, говорейки за Бога, използват редица изразни средства – антропоморфизми, метафори, сравнения и други. Към пълния текст -> Бог като извор на живот в Стария Завет

This entry was posted in Публикации - Анна Маринова. Bookmark the permalink.

Пишете ми

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s