Диалог на вярата

Тук можете да проследите моите участия в инициативата “Диалог на вярата

Дискусия “Понятието за семейството в монотеистичните религии” – февруари, 2014

____________________

Дискусия “Аскетизмът в монотеистичните религии” – 2013

Дискусия: Източници на религиозно познание в монотеистичните религии – 2013

____________________

Дискусия: “Краят на света в монотеистичните религии” – 2013

____________________

Дискусия: “Личността на Мойсей в монотеистичните религии”  -2012

____________________

Дискусия: “Богослуженията в монотеистичните религии”– 2012

____________________

Дискусия: “Личността на Аврам в монотеистичните религии” – 2012

____________________

Дискусия: “Личността на Ной в монотеистичните религии“- 2012

____________________

Дискусия: “Понятието за пророчеството в монотеистичните религии” – 2012

____________________

Дискусия: “Сътворението на света в монотеистичните религии” – 2012

Пишете ми

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s